Zasady programu dotyczące Gmaila

Poniższe zasady odgrywają ważną rolę w tym, by wszyscy użytkownicy mogli bezpiecznie i przyjemnie korzystać z Gmaila. Zasady te mogą ulec zmianie, dlatego warto odwiedzać tę stronę co pewien czas. Więcej informacji zawierają też Warunki korzystania z usług Google.

Spam, złośliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji

Z Gmaila nie wolno korzystać do rozsyłania spamu. Spamerskie zachowania to między innymi:

  • wysyłanie niezamówionych lub niechcianych e-maili;
  • wysyłanie e-maili naruszających ustawę CAN-SPAM lub inne przepisy antyspamowe;
  • sprzedawanie, wymienianie lub rozpowszechnianie adresów e-mail bez zgody ich właścicieli;
  • wykorzystywanie Gmaila do fałszerstw i oszustw;
  • wysyłanie nieautoryzowanej poczty za pośrednictwem otwartych serwerów innych firm.

Gmaila nie wolno używać do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania – takiego jak wirusy, robaki, defekty, konie trojańskie, uszkodzone pliki lub podobne elementy o charakterze destrukcyjnym lub wprowadzającym w błąd.

Gmaila nie wolno używać do wyłudzania informacji. Innymi słowy, nie wolno próbować pod fałszywymi pozorami uzyskać danych innych użytkowników, takich jak hasła, dane finansowe czy numery PESEL.

Bezpieczeństwo dzieci

Google stosuje zasadę kategorycznego braku tolerancji wobec materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Jeśli dowiemy się o takich materiałach, zgłosimy je odpowiednim służbom. Możemy też podjąć działania dyscyplinarne – w tym usunąć konta Google powiązanych z nimi osób.

Prawa autorskie

Należy przestrzegać praw autorskich. Zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej innych osób (w tym praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw autorskich i innych praw własności) oraz zachęcanie lub prowokowanie do ich naruszania. Naruszenie praw autorskich można zgłosić Google przy użyciu tego formularza

Nękanie

Gmaila nie wolno używać do nękania innych osób. Google sprawdza skargi dotyczące takich zachowań i może podjąć stosowne działania. Nękanie w internecie jest też nielegalne w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje prawne.

Działania niezgodne z prawem

Należy przestrzegać prawa. Nie wolno używać Gmaila do działań niezgodnych z przepisami.

Egzekwowanie zasad

Nadużycia można zgłaszać, używając tego formularza. Możemy wyłączyć konta, które naruszają zasady Google. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało wyłączone przez pomyłkę, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie.